Der er blevet frigivet et par undersøgelser, der belyser unge studerendes brug af biblioteker, bibliotekers nettilbud og den slags på forskellig vis.

 

University of Michigan’s bibliotek har lavet en undersøgelse af deres nuværende brugergruppe, der både omfatter brugen og kendskabet til de mere traditionelle ting og nyere tiltag.

Deres studerende gider ikke biblioteket på Facebook; det hører ikke til der, fordi Facebook er social. Spørgsmålet er, om det ændrer sig med de næste generationer, der reelt er vokset op med de sociale, digitale netværk?

Måske er det et personlighedsspørgsmål, om man er til gennemført konvergens eller ej. Personligt kan jeg godt lide at der er nogle skel mellem ting, men nu arbejder jeg jo også på et bibliotek, og kan vel derfor ikke siges at være repræsentativ.

British Library vil også gerne vide, hvem det er, de fremover skal servicere. Her har man så undersøgt om The Google Generation reelt er væsensforskellig fra tidligere tiders forskere. De har brugt forskellige data, der egentlig ikke er direkte sammenlignelige, men koder de enkelte konklusioner i forhold til, hvor sikker man kan være på baggrund af det foreliggende datamateriale. Det gør det lidt sjovere, end hvis de kun tog det med, som de var helt sikre på.

Konklusionen er primært, at de på mange måder ikke vil adskille sig fra de forskere, man pt. kender. Blandt andet fremhæves det, at forskere altid har elsket abstracts. Det er ikke så forskelligt fra at skimme en elektronisk tekst. Men der er naturligvis også forskelle.

Jeg synes især, at det er interessant, når det fremhæves, at man skal være opmærksom på, at det ikke er alle unge, der er med på det nye og tekniske. Det passer vel meget godt i tråd med det, de seneste undersøgelser viser i Danmark, og det understreger nødvendigheden af formidlingen på det område også.