På Inside Higher Educations side er der en reportage fra et foredrag på ALAs konference, hvor bibliotekarerne opfordres til at forholde sig til the digital natives - dem er er vokset op med IT som en naturlig del af deres liv.

Debatten er ophedet, men jeg synes nu, at der er en del pointer i det, der bliver fremhævet.

“Needham said that in this environment, librarians should focus on “in demand training,” helping students when they hit an obstacle, not before they start. Even then, he said, librarians shouldn’t say that they are providing formal training, but should say things like “let me show you a short cut,” the kind of language students use with one another all the time.”

Det er rettet mod akademiske biblioteker, men det er vel også ret så relevant for os andre?