Jeg faldt over en ganske interessant artikel på ALA TechSource, der handler om at bringe katalogen ind i det 21. århundrede. Og det betyder, at den i realiteten handler om den mentalitetsændring, der er nødvendig, hvis vi skal overleve som profession. At gøre vores egne systemer uigennemsigtige øger ikke vores professionelle gennemslagskraft. Det får os ikke til at fremstå som kapable og vidende.

Det ser dog ud til, at folkene bag RDA og Dublin Core arbejder på at få gjort vores data anvendelige i en net-baseret verden. Og der er en wiki.